มันก็แค่อีกหนึ่งวันแย่ๆ เท่านั้นเอง

บางครั้ง

เราจะรู้สึกว่า

มีวันบางวัน

วันที่ไม่ว่า เราจะทำอะไร
อะไรๆ ก็ดูไม่เป็นอย่างใจเราเลย

วันที่ไม่ว่า เราจะทำอะไร
ทุกอย่างก็กลายเป็นความผิดหวังมากกว่าความสมหวัง


จนเราอดบอกกับตัวเองไม่ได้ว่า

วันนี้ไม่ใช่วันของเราเลย


ใช่ครับ

มันจะมีบางวันในชีวิต

ที่ดูอย่างไรก็ไม่ใช่วันของเรา

วันที่หากเป็นความฝัน

เราก็คงรู้สึกว่ามันเป็นฝันร้าย

เป็นความฝันที่เลือกได้
เรา
ก็อยากจะตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตอนนี้


ถึงอย่างนั้น

เราก็ไม่อาจทำแบบนั้นได้


เวลาที่เราเจอกับวันที่ไม่เป็นอย่างใจ

เราไม่สามารถแค่ลืมตาตื่นมา
แล้วทำราวกับว่า
มันคือความฝัน

เพราะวันเวลาเหล่านั้นมันคือความจริง


แต่สิ่งที่เราทำได้
คือ
ยอมรับว่า วันนี้เป็นวันที่แย่

แต่มันจะเป็นวันแย่ๆ
แค่วันเดียว

วันนึงที่มี 24 ชั่วโมง

วันที่พอพระจันทร์ลาลับขอบฟ้า
แล้วพระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่

วันแย่ๆ วันนั้น ก็จะกลายเป็นอดีตไป


มันจะกลายเป็นวันใหม่

ที่เราต้องเริ่มต้นมันด้วยความรู้สึกใหม่

โดยสลัดความรู้สึกของวันแย่ๆ ทิ้งลงไปให้ได้


ความจริงแล้ว

ความทุกข์เกิดขึ้นไม่นานในความจริง

แต่เราฉายมันซ้ำในความคิด ความรู้สึกของเราเองต่างหากหากวันนี้เป็นวันที่แย่

หากวันนี้เป็นวันที่ทุกอย่างไม่เป็นใจ


อดทน แล้วบอกกับตัวเองว่า

เดี๋ยววันนี้ก็จะผ่านไปเหมือนทุกๆ วันที่ผ่านมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s