เป้าหมายของชีวิต ไม่ควรใช่การไปได้ไกลที่สุด แต่คือการค้นพบความสุขในตัวเอง

เราอยู่ในโลกของทุนนิยม
โลกทุนนิยมคือโลกที่มีการแข่งขันกันตลอดเวลา
ใครที่ไปได้ไกลที่สุด
ใครที่เก่งที่สุด
ใครที่แข็งแกร่งที่สุด

คือผู้ที่จะอยู่รอด

ส่วนคนที่ถูกตัดสินว่าอ่อนแอกว่าคนอื่นเขา
ต้องพ่ายแพ้และถูกคัดออก

และสิ่งที่น่าเศร้าคือ
ในขณะที่ความถนัดเฉพาะด้าน หรือที่เรียกว่าความเก่งของคนเรามีหลากหลาย
แต่มีแค่ความถนัดเฉพาะด้านไม่กี่ด้านเท่านั้น
ที่จะถูกสังคมเอาไม้บรรทัดว่า นั่นคือความเก่ง

ถ้าคุณเก่งคณิตศาสตร์ เก่งวิทยาศาสตร์ หรือเก่งภาษาต่างประเทศ
คนรอบข้างจะบอกว่าคือความเก่งทันที

แต่ถ้าคุณเก่งรำไทย เก่งทำอาหาร หรือเก่งซ่อมแซมสิ่งของ
แม้จะมีคนชื่นชมคุณ แต่มันจะด้วยความรู้สึกคนละแบบกับความเก่งในแบบแรก

ทั้งๆ ที่ คนเราถนัดต่างกัน
มีความชอบต่างกัน

เราจึงไม่ควรถูกสังคมใช้ไม้บรรทัดแบบเดียวกันมาวัด

แต่ถึงแม้เราจะต้องอยู่ในสังคมที่คนให้ความสำคัญกับความเก่งไม่กี่ด้านก็ตาม
นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณต้องควรเป็นทุกข์

ในชีวิตจริง ถ้าเลือกได้ใครก็อยากเป็นพระเอก นางเอก
แต่ตำแหน่งพระเอก นางเอก ก็มีได้แค่ตำแหน่งเดียว
แล้วถ้าเราถนัดกับการเป็นสตั้นท์แมนมากกว่า
และทำหน้าที่ได้ดี

ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะมีความสุขในชีวิตได้น้อยกว่าการเป็นพระเอก นางเอก

บางครั้ง
ความอยากได้ ความอยากมี
ก็ทำให้คนเราลืมไปว่า ที่เราอยากได้ อยากมีทั้งหมดนั้นเพื่ออะไร

เพื่อจะมีความสุข

และถ้าความสุข ไม่จำเป็นต้องได้มาด้วยการได้อย่างคนอื่น มีอย่างคนอื่น
แต่เป็นความสุขที่ได้มาจากการทำในสิ่งชอบ

การมีความสุขอาจเป็นจุดหมายที่ง่ายกว่าที่เราคิด
เพียงแค่เราลืมตาตื่นมา
และรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรารัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s