บอกรักตัวเองทุกๆ วัน ด้วยการทำอะไรเพื่อตัวเองบ้าง

ชีวิตของคนเราหนึ่งคน
มันไม่ได้ยาวนานมากเท่าที่เราคิดหวัง
เพราะแม้เราไม่อาจยอมรับ
แต่ในความเป็นจริง
ชีวิตเป็นสิ่งที่เปราะบางเป็นอย่างยิ่ง
ลมหายใจของคนเรา
พร้อมหยุดการทำงานได้
เมื่อมีอะไรรุนแรงเข้ามา

ในชีวิตของคนหนึ่งคน
กับวันเวลาในวันหนึ่งวัน
ถามว่า เราได้ใช้เวลาทำเพื่อตัวเองมากน้อยเท่าไหร่

เราอาจตอบว่า
เรากำลังทำเพื่อตัวเราเองอยู่ในทุกวัน
แต่แน่ใจแล้วหรือว่า
สิ่งที่เราคิดว่าเราทำเพื่อตัวเอง
เราไม่ได้กำลังทำร้ายตัวเราเองอยู่

การทำเพื่อตัวเอง
ไม่ได้หมายความว่า
เราต้องไปเบียดเบียนคนอื่น
หรือหยุดการทำเพื่อผู้อื่น

เปล่าเลย

การทำเพื่อตัวเอง
หมายถึงการดูแลตัวเอง
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เพื่อที่เมื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรง
มีสภาพจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
แล้วเราจะสามารถดูแลคนอื่นได้เป็นอย่างดี
สามารถดูแลโลกใบนี้ได้

การทำเพื่อตัวเอง
ไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
แค่เริ่มต้นจากการมาใส่ใจสุขภาพตัวเอง

ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิน
ออกกำลังกายให้เพียงพอ
กินอาหารที่มีประโยชน์
หากิจกรรมที่ทำให้เราหัวเราะได้ในแต่ละวัน
อยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้น
ออกเดินทางบ้าง

เหล่านี้
คือสิ่งที่เหมือนจะเล็กน้อย
แต่ถ้าเราได้ลองได้ทำ
เราจะรู้สึกมีความสุข
และรู้สึกดีกับชีวิตมากกว่าที่เป็น

อย่าปล่อยให้วันเวลา
กับความเร่งรีบ
ในชีวิตประจำวัน
ทำให้เราลืมการทำเพื่อตัวเอง
ทำให้เราลืมการดูแลตัวเอง
และทำให้เราลืมการบอกรักตัวเอง

เพราะทุกๆ วัน
ที่เราทำเพื่อตัวเองอยู่
นั่นคือการที่เรากำลังบอกขอบคุณตัวเอง

ขอบคุณตัวเองที่อยู่เคียงตัวเราเองเสมอมา
ไม่ว่าดีหรือร้ายที่เจอก็ตาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s