ทุกความบังเอิญเกิดขึ้นจากการเลือกของเรา, ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

“บังเอิญจัง ที่ได้เจอกัน”
“บังเอิญจัง ที่เป็นแบบนี้”
“เอ๊ะ…บังเอิญอีกแล้วนะ”

ในชีวิตของคนหนึ่งคน
เราอาจเจอถ้อยคำนี้ได้มากมาย
คำที่แสดงถึงความไม่ตั้งใจ
คำที่แสดงถึงการที่มีบางสิ่งบางอย่างได้”ลิขิต”มาให้เจอ

เรามักมีความเชื่อว่า
การที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น
เป็นเรื่องบังเอิญ ที่เกิดจากความไม่ตั้งใจเสมอ

โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
โดยเฉพาะกับความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของความรัก

บังเอิญที่เราได้มาเจอกัน
บังเอิญที่เราได้รู้จักกัน
บังเอิญที่เราได้มารักกัน

ทั้งที่ถ้าเรามองในความเป็นจริงแล้ว
ทุกความบังเอิญที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจากการตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่ง

ถ้าเราไม่ตัดสินใจไปที่นั่น
ถ้าเขาไม่ตัดสินใจไปตรงนั้น
เราคงไม่บังเอิญมาเจอกันได้

และต่อให้ทุกอย่างของการที่เรามาเจอกันจะเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญ
แต่การที่ความสัมพันธ์จะสานต่อไปได้
เกิดขึ้นจากความตั้งใจ การเลือกที่จะตัดสินใจของคนสองเท่านั้น

ต่อให้บังเอิญบ่อยแค่ไหน
แต่คนสองคนเลือกที่จะไม่ก้าวต่อ เลือกที่จะไม่ไปต่อ
ความบังเอิญคงไม่มีความหมายอะไรเลย

ความบังเอิญก็เหมือนถนน
แต่คนสองคนต่างหากที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกเดินไปบนหนทางนั้นหรือเปล่า
ไม่ใข่ความบังเอิญ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s