เคล็ดลับของการใช้ชีวิตคือ ความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ การให้อภัยแบบเด็ก

เมื่อเราโตขึ้นมา
เรามักรู้สึกว่า ชีวิตของเราขาดซึ่งความสุข
ด้วยภาระหน้าที่ที่เข้ามา
ด้วยอุปสรรคนาๆ ที่เราต้องเจอ
มันทำให้รู้สึกว่า ชีวิตไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลย
และถ้าเป็นไปได้
เราคงอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

ทั้งที่ในความเป็นจริง
หากลองมองย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นเด็ก
เราก็เคยมีความคิดอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่เช่นกัน

เรารู้สึกว่า วัยเด็กเป็นวัยที่ปราศจากอิสระ
จะทำอะไร อยากไปไหน ต้องรอขอคนอื่นเสมอ
ขณะที่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ อยากทำอะไร อยากไปไหน
ทุกอย่างทำได้ดั่งใจ

แต่พอโตมา
เราได้อิสระภาพตรงนั้น
เรากลับหลงลืมในคุณค่าของสิ่งที่เคยเราปราถนา
แล้วอยากได้ในสิ่งที่เราเคยมีแต่อาจมีลดน้อยลงไป
นั่นคือ ความสุขง่ายๆ หัวใจที่บริสุทธิ์อย่างตอนที่เรายังเป็นเด็กแทน

คนเราก็เป็นอย่างนี้
เราอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มี
และให้คุณค่ากับสิ่งที่เรามีน้อยไปเสมอ

ทั้งที่ในความเป็นจริง
ในเวลาที่เราเป็นเด็ก
เราอาจทำตัวอย่างผู้ใหญ่ได้
และในวันที่เราเป็นผู้ใหญ่
เราก็ใช้หัวใจของความเป็นเด็กได้เช่นกัน

มีความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่
สิ่งใดก็ตามที่เป็นหน้าที่
จงรับผิดชอบ และใส่ใจกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่

ในทางตรงกันข้าม
จงเรียนรู้ที่จะให้อภัยแบบเด็ก
เพราะการให้อภัยเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจที่มีความรัก
ให้อภัยทั้งผู้อื่นและตัวเอง
เท่ากับเรารักผู้อื่นและรักตัวเราเองด้วย

ทำได้แบบนี้
แล้วเราก็จะเป็นเด็กที่มีความสุขกับการเป็นเด็ก
และเป็นผู้ใหญ่ที่ตระหนักในคุณค่าของความเป็นผู้ใหญ่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s