ไม่ใช่ฉัน

ที่บอกว่ารัก
อาจกลายเป็นไม่รัก
ที่บอกว่าคิดถึง
อาจกลายเป็นไม่คิดถึง
ที่บอกว่าอยากเจอ
อาจกลายเป็นไม่อยากเจอ
ที่บอกว่าเป็นฉัน
อาจไม่ใช่ฉัน

ไม่ใช่ฉัน
ที่เธออยากจะรักตลอดไป
ไม่ใช่ฉัน
ที่เธออยากจะดูแลหัวใจ
ไม่ใช่ฉัน
ที่เธออยากตื่นขึ้นมาทุกวันเพื่อพบเจอ
ไม่ใช่ฉัน
อีกต่อไปแล้ว

แม้อยากให้ทุกอย่างกลายเป็นแค่ความฝัน
แต่ความจริงคือสิ่งที่เราต้องตื่นมาเจออยู่ดี
เลยทำได้แค่ยอมรับความจริง
เพื่อที่จะก้าวเดินต่อไป

เพราะต่อให้ยังรักเธอ
เพราะต่อให้ยังคิดถึงเธอ
เพราะต่อให้ยังอยากเจอเธอ
แต่เมื่อไม่ใช่คนนี้อีกแล้วที่เธอต้องการ

ก็คงไม่ใช่ฉันที่จะรอเธออีกต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s