เราอาจต้องพบความพ่ายแพ้นับครั้งไม่ถ้วน เพื่อจะพบชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งครั้ง

แพ้ – ชนะ
เป็นของคู่กันเสมอ
ในทุกการแข่งขัน
ไม่มีการแข่งขันใด ที่มีแต่ผู้แพ้ หรือมีแต่ผู้ชนะ
ต้องมีทั้งผู้แพ้ และผู้ชนะในทุกๆ ครั้ง

ประเด็นคือ
เมื่อผู้แพ้อาจมีจำนวนมากมาย
แต่ผู้ชนะในแต่ละครั้ง มีได้แค่คนเดียว
ชีวิตของเรา จึงอาจตกเป็นผู้พ่ายแพ้มากกว่าผู้ชนะ

ในชีวิตเรา บางครั้ง มันคือการแข่งขันอย่างไม่น่าเชื่อ
แข่งขันเพื่อจะเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ต้องการ
แข่งขันเพื่อเข้าไปอยู่ในหัวใจใครสักคน
แข่งขันเพื่อให้ได้รับการยอมรับหน้าที่การงาน
แข่งขัน แข่งขัน และแข่งขัน

โดยไม่รู้ตัว ชีวิตของเราอยู่กับการแข่งขันมากกว่าที่เราจะคาดคิด

และบ่อยครั้ง ในการแข่งขันนั้น
เราต้องตกเป็นผู้พ่ายแพ้

แน่ล่ะว่า เมื่อเราเป็นผู้พ่ายแพ้
เราอดไม่ได้หรอก ที่จะรู้สึกเสียใจ
เราอดไม่ได้หรอก ที่จะคิดลดทอนคุณค่าของตัวเองลงจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้น

ทั้งที่จริงๆ แล้ว หากคิดดูให้ดี
คนเราอาจพ่ายแพ้ มานับครั้งไม่ถ้วน
เพื่อที่จะอดทนสู้ต่อ จนพบกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่แค่สักหนึ่งครั้ง

เป็นชัยชนะที่ทำให้เราเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และการเคารพในหัวจิตหัวใจของตัวเราเอง
แบบที่ไม่มีวันที่คนอื่นใดจะพรากความรู้สึกนั้นไปจากเราได้
ไม่ว่านับจากนี้ เราจะต้องพ่ายแพ้อีกสักกี่ครั้ง

และบ่อยครั้ง
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่อะไร
แต่คือการได้ชนะหัวใจของตัวเราเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s