ในความไม่มีเหตุผล อาจมีเหตุผลซ่อนอยู่

เราโตกันมาด้วยคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่
ที่คอยพร่ำบอกตักเตือนให้เราเป็นคนมีเหตุผล

จะคิดอ่านทำอะไรก็ตาม
อย่าใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียว
แต่ต้องใช้เหตุผลให้มากๆ
เพราะการเป็นคนมีเหตุผลจะทำให้เราไม่ทำอะไรก็ตามลงไปด้วยความขาดสติ

การมีเหตุผลจึงเป็นเรื่องสำคัญ
สำคัญต่อการใช้ชีวิต
สำคัญต่อการประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นๆ

ถึงอย่างนั้น
บ่อยครั้งเอง
ที่เราก็เผลอทำตัวเป็นคนไม่มีเหตุผล

และไม่น้อยเลยเช่นกัน
ที่เราเจอผู้คนรอบข้างเรามาทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีเหตุผลใส่เรา

โดยเฉพาะกับเรื่องราวของความรัก
เหตุผลจะถูกใช้น้อยลงเป็นพิเศษ
ไม่ว่าเราจะเคยเป็นคนที่มีเหตุผลมากแค่ไหนก็ตาม

เราจึงมักสรุปกันว่า
ความรักทำให้คนเราไม่มีเหตุผล

ทั้งที่ในความเป็นจริง
เราเชื่อว่า ต่อให้คนที่ดูไม่มีเหตุผลที่สุด
ก็มักมีเหตุผลบางอย่างในการกระทำที่ใครมองดูว่าไร้เหตุผลนั้น

เวลาที่ใครคนหนึ่ง
ยังคงแอบชอบและเฝ้ารอเรา
ทั้งที่เราไม่ได้ชอบเขาเลย
ช่างดูเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผล

การที่คนๆ หนี่ง
เขาชอบโกรธเรา โมโหเรา งอนเรา นี่เรื่องที่ดูไม่เป็นเรื่อง
ยิ่งดูเป็นเรื่องที่ปราศจากเหตุผล

การที่ใครสักคน
เดินทางเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง
เพื่อได้เจอคนบางคนไม่กี่นาที
ดูเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล

อาจเพราะว่า เราใช้เหตุผลในการมองบางสิ่ง
ทำให้เรามองไม่เห็นเหตุผลได้ในทุกสิ่ง

เหตุผลบางเหตุผล
ก็ต้องใช้หัวใจเพื่อเข้าใจเหตุผลเหล่านั้น

และเบื้องหลังการกระทำที่เรามองว่าไม่มีเหตุผลส่วนใหญ่
ก็มักมีคำว่า “รัก” เป็นเหตุผล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.