ความจริงที่เจ็บปวด อยู่กับเราไม่นานเท่าความเจ็บปวดจากความไม่จริง

ผมเคยได้ยินมาว่า
บางคนเลือกที่จะหลบซ่อนความจริงเอาไว้
เพราะว่า ในความคิดของเขา
ความจริงบางอย่างทำให้เจ็บปวด

ความเจ็บปวดจากความจริง
จึงทำให้เขาเลือกที่จะโกหก
ทั้งโกหกตัวของเขาเอง และหลายครั้งก็โกหกคนอื่น

เขาคิดว่า การที่เขาเลือกที่จะโกหก
จะช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากความจริงไปได้
โดยไม่รู้ตัว บางทีการทำแบบนั้น
เขาอาจกำลังโกหกตัวเอง
หรืออย่างที่เราเรียกว่า การหลอกตัวเอง

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว
การเลือกที่จะโกหกเพื่อเก็บความเจ็บปวดจากความจริงไว้
ไม่ได้ทำให้เราไม่เจ็บปวด
แต่ลึกๆ มันทำให้เรารู้สึกทรมานกับการต้องทำเหมือนไม่มีอะไรต่างหาก

ในขณะที่การเผชิญหน้ากับความเป็นจริง
แม้จะต้องแลกมากับความผิดหวัง ความเสียใจ
แต่เมื่อผ่านช่วงเวลานั้นมาได้
เราจะเข้าใจความรู้สึกของคำว่าโล่งอก

โล่งอกที่ไม่ต้องปิดบังอะไร
โล่งอกที่เราได้ก้าวผ่านความเจ็บปวดนั้นมาได้

เพราะบางทีสิ่งที่แย่ที่สุด ไม่ใช่การที่เราต้องเจอกับความเจ็บปวด หรือความเสียใจ
แต่คือการที่เราไม่สามารถผ่านความเจ็บปวดนั้นไปได้จริงๆ เสียที

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s