ความสัมพันธ์อาจไม่ใช่เรื่องของความชิดใกล้ แต่คือระยะห่างที่พอดี

เป็นคำถามที่ตอบยาก
ว่าความสัมพันธ์นั้นคืออะไร
ยิ่งเป็นความสัมพันธ์ในนามของความรัก
คำตอบยิ่งยุ่งยาก ซับซ้อนกว่าเดิม

ความสัมพันธ์จะเป็นอะไรก็ตาม
แต่ผมว่า ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เราต้องมีศิลปะในความสัมพันธ์
ทั้งศิลปะในการอยู่ร่วมกัน และศิลปะในการเว้นช่องว่างระหว่างกันและกัน

สมัยก่อน
ผมเคยคิดว่า ความรักเป็นเรื่องของการที่คนสองคนมาอยู่ด้วยกัน
มาใช้เวลาร่วมกัน
มาอยู่เคียงข้างกัน

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว
สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าความใกล้ชิด
ก็คือการรักษาระยะระหว่างคนสองคน

ความรักที่ใกล้ชิดอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทุกเวลา
จนต่างฝ่ายต่างแทบไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง
แม้อาจมองว่าอบอุ่น
แต่ถ้ามากไปแล้วอาจกลายเป็นอึดอัด

ความรักก็เหมือนทุกอย่างบนโลกใบนี้
ทางสายกลางอาจดีที่สุด
ใกล้ไปก็ไม่ดี
ห่างไปยิ่งไม่ดี

ความรักอาจเป็นเรื่องของการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน
ว่าจะใกล้ชิดกันเพียงใด และจะห่างกันแค่ไหน
เวลาเท่าไหร่ที่จะเป็นของเรา
เวลาเท่าไหร่ที่จะเป็นของตัวเอง

ซึ่งคำตอบของคำถามเรื่องระยะของความสัมพันธ์ที่เหมาะสม
แท้จริงแล้ว อาจไม่มีคำตอบที่สำเร็จรูปที่ใช้กับคู่รักคู่ใดก็ได้

แต่เป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องหาระยะของความสบายใจระหว่างกันให้เจอ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s