ความรักของพ่อแม่สอนให้รู้ว่า

การเรียนรู้ที่ดีที่สุด
ไม่ใช่การเรียนรู้จากคำบอกเล่า
แต่คือการเรียนรู้จากการได้เจอ ได้เห็น ได้ฟัง ด้วยตัวเอง

กับความรัก ความสัมพันธ์
เราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้จากที่ไหน
และวิธีการใดที่ดีที่สุด
อาจใช่, เราเรียนรู้ความรัก ได้จากความรักของเราเอง
เราเรียนรู้รอยยิ้ม และน้ำตา
ได้จากตอนจบของบทสรุปความสัมพันธ์ของเราเอง

แต่นอกจากที่เราจะเรียนรู้ความสัมพันธ์จากตัวเราเองได้
ในความเป็นจริงแล้ว เราเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ ความรักจากพ่อแม่ของเรา

สำหรับผม
ความรักของพ่อแม่สอนอะไรหลายอย่าง

ความรักของพ่อแม่สอนให้รู้ว่า
การที่คนสองคนคบกัน
ต่อให้คบกันมานานเท่าไหร่
ก็ใช่ว่า จะไม่มีการผิดใจ หรือไม่เข้าใจกันเลย
คบกันมานานแค่ไหน ก็ยังมีวันที่ทะเลาะกัน วันที่ไม่เข้าใจกัน
อยู่ที่เรารักจะปรับความเข้าใจหากันหรือเปล่า

ความรักของพ่อแม่สอนให้รู้ว่า
ไม่สำคัญหรอกว่า อดีตที่ผ่านมาเราต้องเจอกับสิ่งไหน
และอนาคตในวันข้างหน้าเราจะต้องพบเจอกับอะไร
ถ้าเรามีใจส่งถึงกัน
คนข้างๆ ในปัจจุบันมีความหมายที่สุด

ความรักของพ่อแม่สอนให้รู้ว่า
แม้คบกันไปนานๆ คำหวานๆ จะลดลง
แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือความผูกพัน
และความรู้สึกว่า เราไม่มีวันอยู่โดยไม่มีเขาได้

ความรักทุกความรัก
ทั้งความรักของพ่อแม่
ความรักของเรา
หรือความรักของคนอื่น
ล้วนกำลังสอนอะไรบางอย่างกับเราอยู่

อยู่ที่เราจะเปิดใจเรียนรู้ความรักนั้นหรือไม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s