การจากลาเข้ามาในรูปแบบของความสัมพันธ์ เพื่อให้เราเรียนรู้ว่า ไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไป

ผมเชื่อว่า ในชีวิตของคนหนึ่งคน ผ่านความสัมพันธ์มามากกว่าหนึ่งครั้ง
ความสัมพันธ์นั้น ไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบของความรัก ในลักษณะของคนรัก
อาจมารูปแบบของมิตรภาพ เพื่อน และอื่นๆ
แต่ทุกๆ ความสัมพันธ์ มีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่ง
คือ ทุกความสัมพันธ์มีการจากลา ทุกความสัมพันธ์มีวันสิ้นสุดลง
และแน่นอน เมื่อความสัมพันธ์สิ้นสุดลง
สิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย คือ การมีคนที่ต้องเสียใจ

ความเสียใจในการจากลาของความสัมพันธ์
บางครั้งก่อเป็นกำแพงทำให้เราไม่อยากสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ขึ้นมา
เพราะกลัวการจากแบบนั้นอีก
กลัวการต้องเสียน้ำตาในวันที่รู้ว่าไม่มีอยู่
กลัวความอ้างว้างที่เกิดขึ้นจากความเคยชิน
กลัวความเหงาที่เกิดขึ้นจากความเดียวดาย
กลัวไม่มีความรักเหลือ จากวันที่เคยได้รับความรัก

เราเสียใจ
เราหวาดกลัว
และเราโดดเดี่ยว

แต่ถ้าเราเข้าใจ
เข้าใจว่าการจากลาเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนการรู้จัก
มีเจอ ก็มีรู้จัก มีรู้จัก ก็มีจากลา
เราเองก็ไม่ได้มีแค่ความสัมพันธ์เดียวในชีวิต
และคนที่เข้ามาในชีวิตของเรา เชื่อเถอะว่า เราก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์เดียวในชีวิตเขา
เราก็คือหนึ่งคนที่เขาพบเจอ รู้จัก และจากลาเช่นกัน

เหมือนว่า สุดท้ายแล้ว คนเราทุกคนพบเจอ เพื่อที่จะสอนบทเรียนบางอย่างให้กัน
กับบางคนอาจเป็นบทเรียนขนาดยาว กับบางคนอาจเป็นบทเรียนขนาดสั้น
บางคนเป็นบทเรียนเรื่องความรัก บางคนเป็นบทเรียนเรื่องความเข้าใจ
บางคนเป็นบทเรียนเรื่องการให้อภัย บางคนเป็นบทเรียนเรื่องความปล่อยวาง

คนทุกคนเป็นบทเรียนที่แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับว่า ในช่วงเวลานั้น เราจะเรียนรู้ และตกตะกอนในรูปแบบไหน

แต่ทุกๆ คนที่เข้ามาในชีวิตเรา
แม้กระทั่งตัวเราเองที่เป็นบทเรียนในชีวิตของคนอื่น

เราต่างเป็นบทเรียนร่วมกันในบทเรียนเรื่องหนึ่ง
บทเรียนที่ว่า ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป
ไม่มีสิ่งใดที่เป็นนิรันดร์
เคยรัก ก็อาจหมดรัก
ต่อให้ยังรัก ก็ไม่ได้หมายความว่า จะหลีกหนีจากการลาจากได้พ้น

เมื่อเรารู้ในความจริงข้อนั้น
ไม่มีเหตุผลใดที่ในช่วงเวลาที่ยังอยู่ด้วยกัน
เราจะไม่ทำวันทุกวันให้ดีที่สุด

จงทำวันทุกวันที่เหลืออยู่ระหว่างกันให้ดีที่สุด
เพราะเราไม่รู้ว่า วันเวลาเหล่านั้นจะหมดลงเมื่อไหร่

One thought on “การจากลาเข้ามาในรูปแบบของความสัมพันธ์ เพื่อให้เราเรียนรู้ว่า ไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไป

  1. กะลังเศร้า ผ่านมาอ่านน้ำตาไหลเลยอ่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s