ถ้าเรื่องของเราไม่มีคำว่า "ถ้า"

ถ้าวันนั้น เราไม่ทะเลากัน
ถ้าวันนั้น เธอยังง้อฉันอยู่
ถ้าวันนั้น ฉันไม่งี่เง่าไปเอง
ถ้าวันนั้น เราไม่คิดไปเองว่า การไม่มีเราอาจเป็นเรื่องดี
ถ้าวันนั้น ใครสักคนพูดคำว่าขอโทษขึ้นมาก่อน
ถ้าวันนั้น เราไม่เอาเวลามาคิดว่าใครผิด แต่คิดว่า เรายังรักกันอยู่ไหม
ถ้าตอนที่คบกัน เราบอกรักกันบ่อยกว่านี้

ถ้าเรา ยังกอดกันเหมือนวันแรกๆ
ถ้าเรา พร้อมที่จะให้อภัยกันในทุกความผิดพลาด
ถ้าเรา ยังคิดถึงความรู้สึกของกันและกันมากกว่าความรู้สึกของตัวเอง
ถ้าเรา ยังจับมือกันแน่นมากพอในวันที่ใครคนอื่นเดินเข้ามา
ถ้าเรา พูดความจริงต่อกัน และซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตัวเองทุกๆ เรื่อง

ถ้าเรายังรักกันมากพอ
เรื่องของเราคงไม่มีคำว่าถ้า

และคงไม่มีใครต้องมาเสียใจ
ไม่ว่าฉันหรือเธอ

พอเรื่องราวต่างๆ ผ่านมาแล้ว
และทุกอย่างได้กลายเป็นอดีต
เราสามารถคิดเรื่องราวต่างๆ ไปได้มากมาย
ว่าถ้าเราทำอย่างนั้น ถ้าเราทำอย่างนี้ เรื่องราวต่างๆ ก็คงเป็นอีกแบบหนึ่ง

แต่เมื่อมันเป็นได้แค่เรื่องสมมิต
ที่แปลว่า ไม่ใช่ความจริง
และทุกอย่างได้ผ่านเลยไป
จนไม่มีจุดเดินกลับมาได้

เราทำได้คิดเอาเองว่า
หากทุกอย่างในอดีตเปลี่ยนไป
วันนี้ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปแค่ไหน
ระหว่างเรา คงไม่มีใครต้องมาเสียใจเลย

แต่สุดท้ายเราเองก็รู้ดีว่า
คำว่า "ถ้า" เป็นได้แค่คำปลอบประโลมใจ
หากเรารู้สึกไม่แย่เกินไปนัก
แม้ว่า ลึกๆ เราเองก็รู้อยู่แก่ใจ
คำว่า "ถ้า" ไม่ใช่เรื่องจริง

และเราต้องใช่้ชีวิจของเราต่อไป
ในวันที่เรารู้ว่า คำว่า "ถ้า" เหล่านั้นไม่มีจริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s