สำหรับหลายคน
ปีใหม่คือช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง
การเฉลิมฉลองสำหรับการเริ่มต้นใหม่

เราหลายๆ คน
มักใช้เทศกาลปีใหม่
เป็นจุดเริ่มต้น
ทั้งจุดเริ่มต้นของการบอกลาปีเก่า
ทั้งจุดเริ่มต้นของการต้อนรับปีใหม่

เวลาที่เราบอกว่า
เราบอกลาปีเก่า
ในความหมายที่แท้จริง
ไม่ใช่แค่ปีเก่าที่เราบอกลา
แต่เรายังบอกลาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้ด้วย

เราบอกลาความผิดหวัง
เราบอกลาความเสียใจ
เราบอกลาบางคนที่เดินออกไปจากชีวิต
เราบอกลาบางคนที่เราเลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตของเขา

การบอกลา คือ การเลือกจะทิ้ง
ทิ้งบางอย่าง ทิ้งบางเรื่องราว
ที่เราไม่ต้องการเอาไปในปีใหม่ด้วย
ทิ้งไว้ที่ปีเก่า

การบอกลา คือ การปล่อย
ปล่อยสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์
ปล่อยสิ่งที่หนักอยู่ในใจของเรา
ปล่อยไว้ให้เป็นอดีต

ในขณะที่เราบอกลา
เราก็เปิดรับกับการเริ่มต้น
เริ่มต้นทำสิ่งดีๆ
เริ่มต้นที่จะทำสิ่งตั้งใจ
เริ่มต้นที่จะทำสิ่งใหม่ๆ
เริ่มต้นที่จะเป็นคนใหม่

อย่าให้ปีใหม่
เป็นแค่ช่วงเวลาของการกิน ดื่ม เฉลิมฉลอง
ที่พอสร่างเมา แล้วเราก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม

แต่ให้ปีใหม่ เป็นแรงบันดาลใจที่เราจะเป็นคนที่ดีขึ้น
เริ่มจากการคิดในสิ่งที่ต่างไปจากเดิม
ทำในสิ่งที่ไม่เหมือนเดิม
ไม่ต้องมากมาย ไม่ต้องยิ่งใหญ่
แค่เริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งทางความคิด และการกระทำในสิ่งที่เหมือนดูว่าเล็กน้อย
แต่ก็มากพอที่จะทำให้เราอยากเปลี่ยนแปลง และเริ่มใหม่ในสิ่งที่ใหญ่ขึ้น

ให้ปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวน
สิ่งใดที่เราอยากทำต่อ
สิ่งใดที่เราอยากจะพอ
สิ่งใดที่เราอยากทำให้ดีขึ้น

เมื่อปีใหม่ปีหน้ามาถึง
เราจะพบว่า เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
ไม่ใช่แค่ที่ล้มเหลวกับความตั้งใจเก่าๆ อย่างเดิมทุก ๆ ปี

อย่าให้ปีใหม่เป็นแค่เรื่องของความรู้สึก
แต่ให้เป็นเรื่องของการคิดและลงมือทำ

Published by kidmakk

นักเขียน ณ โลกออนไลน์ | เจ้าของนามปากกาคิดมาก | มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์กว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนคน และกดถูกใจในเฟซบุ๊คกว่าเจ็ดแสนคน | ผลงานหนังสือ 'กฎข้อนึงของความสัมพันธ์' (2561) 'ชีวิตมันก็แบบนี้แหละ' (2561) 'คิดมากไปหรือเปล่า' (2561) ‘จุดหมายอยู่ในทุกๆก้าว’ (2560) 'โตขึ้นจึงรู้ว่า' (2560) เศร้าเสียให้พอแล้วพาชีวิตไปต่อนะ' (2559) 'ไม่มีความเศร้าที่สูญเปล่าบนโลกใบนี้' (2559) 'ถึงอย่างนั้นความรักก็ยังงดงาม' (2559) 'ให้หัวใจได้หายใจ' (2558) 'ไม่เอาน่ะอย่าคิดมาก' (2558) , 'ฟ้าไม่เคยมืดเกินมองเห็นดาว' (2555)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: