บางครั้ง เราต้องลองทะเลาะกับตัวเองบ้าง

คนเรามักรู้สึกดี เวลาที่เราทำอะไร หรือว่าพูดอะไร
แล้วมีคนยอมรับและเห็นด้วย

แต่บ่อยครั้ง
ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอก
ที่เขาจะยอมรับและเห็นด้วยกับเรา

ซึ่งแม้อาจไม่ใช่สิ่งที่เรานึกชอบใจ
แต่ก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับปรับความคิดของใครได้เช่นกัน

ที่เราทำได้คือ
การยอมรับความคิดของตัวเอง และสนับสนุนความคิดของเราเอง
ว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราทำ และสิ่งที่เราพูด เป็นสิ่งที่ถูกต้อง

แต่ในบางวัน บางเวลา
ก็อาจดีเหมือนกันนะ
ที่เราจะลองเห็นแย้งความคิดของตัวเราเองบ้าง
ลองเป็นคนที่มองเห็นต่างจากความเห็นของตัวเองบ้าง

เพราะสิ่งนั้นจะช่วยให้เรามองโลกในมุมอื่นๆ
และมองโลกในมุมที่ต่างออกไป

บางครั้ง สิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราทำ หรือแม้แต่สิ่งที่เราพูด
อาจออกมาจากความเคยชิน
ถ้าเราไม่ลองถกเถียง ตั้งคำถามกับตัวเองบ้าง
ก็ยากที่เราจะออกมาจากวิถีชีวิต และรูปแบบเดิมๆ ได้

ผมเชื่อว่า ยิ่งเราโต้เถียงกับตัวเองบ่อยเท่าไหร่
มองในมุมที่ต่างจากความเคยชินของตัวเองบ่อยแค่ไหน
เราจะยิ่งเป็นคนที่โลกกว้างมากขึ้น
มีทัศนคติที่ดียิ่งขึ้น

และที่สำคัญ คือ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้ดีขึ้น

การได้ฟังความคิดเห็นที่เหมือนกันกับเรา
จะทำให้เรารู้สึกสุขใจ

แต่การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเรา
นั่นจะทำให้เราเปิดใจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.