ไม่ว่าใครจะรักเราน้อยลง เราก็ต้องรักตัวเองให้มากขึ้น

เมื่อเราผ่านความรักมามากพอ
เราจะรู้ว่า ความรักไม่ใช่สิ่งซึ่งคงที่
ความรักมีเพิ่มมากขึ้น
ความรักมีลดลง
และความรักมีหมดไป

เวลาที่มีความรัก
เราทุ่มเทให้กับความรัก
โดยเฉพาะความรักในช่วงตอนต้น

แต่พอคบกันนานๆ ไป
เราจะเจอสิ่งที่เรียกว่า ความรักแผ่วปลาย
คือ เราจะใส่ใจความรักน้อยลง
ดูแลความรักน้อยลง
สม่ำเสมอกับความรักน้อยลง
จนกลายเป็นรักกันน้อยลง
และจนกลายเป็นไม่รักกันในท้ายที่สุด

ปัญหา คือ เมื่อความรักน้อยลง หรือความรักหมดไป
เรามักรู้สึกราวกับว่า โลกใบนี้ไม่มีความรักใดๆ หลงเหลืออยู่
ทั้งที่ความเป็นจริง อาจไม่ได้เป็นอย่างนั้น

เพราะความรักแท้จริงแล้วไม่เคยหายและหมดไป
โดยเฉพาะความรักที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง

ในวันที่ความรักของคนอื่นหมดไป
เราต้องเพิ่มความรักที่มีให้ตัวเองขึ้นมา
ใครไม่รักเรา เราต้องรักตัวเองให้มากขึ้น

ความรักจะยังคงอยู่กับเราเสมอไม่ว่าเราต้องเจอหรือผ่านอะไรมา
เพียงแค่เปลี่ยนจากความรักของคนอื่น
เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.