วันดีๆ หนึ่งวัน เท่ากับวันแย่ๆ หนึ่งวัน

ในความรู้สึกของคนเราโดยทั่วไปแล้ว
เราจะแบ่งโลกออกเป็นสองวัน
วันที่ดี กับวันที่แย่

วันที่ดีในความรู้สึกของเรา
คือ วันที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนกับที่เราคาดคิด
หรืออาจจะดีกว่าที่เราคาดคิด
ทำอะไรก็ราบรื่น ไม่มีสะดุด

วันที่แย่ในความรู้สึกของเรา
คือ วันที่ทุกอย่างไม่เป็นเหมือนกับที่เราคาดคิด
หรืออาจจะแย่กว่าที่เราคิด
ทำอะไรก็สะดุด ไม่ราบรื่น

เราอยากวันที่ดีทุกวันๆ
เราไม่อยากให้มีวันไหนที่เป็นวันไม่ดีเลย

แต่ในความรู้สึกของเรา
จะมีบางวันที่ดีกว่าทุกวัน
จะมีบางวันที่แย่กว่าทุกวัน

วันที่ดี เป็นวันที่เราอยากหยุดเวลาเอาไว้
เพราะเราจะรู้สึกว่า วันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน

ส่วนวันที่ไม่ดี จะเป็นวันที่เราอยากเร่งวันเร่งคืน
เพราะเราจะรู้สึกว่า วันเวลากว่าจะผ่านไปช่วงยาวนาน

ทั้งที่ในความเป็นจริง
วันที่ดีหนึ่งวัน กับวันที่แย่หนึ่งวัน
มีความยาวนานเท่ากันคือหนึ่งวัน
และเป็นหนึ่งวันที่จะผ่านไปเหมือนๆ กัน

วันนี้จะเป็นวันที่ดี
หรือว่า เป็นวันที่แย่
จะว่าไปแล้ว ก็คือวันหนึ่งวันที่ไม่ต่างกันเลย

จะต่างกันก็ตรงที่ในวันหนึ่งวันนั้น
เราให้ค่าความสำคัญกับเรื่องร้ายหรือเรื่องดีมากกว่ากัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.