Q:ทำไมเรามีแฟนอยู่แล้วทำไมรู้สึกเหงาคะ?

ก่อนที่จะตอบคำถามนี้ ขั้นตอนแรก เราต้องแยกเสียก่อนว่า แม้ความรู้สึกรัก และความรู้สึกเหงา จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันบ้าง แต่ความรู้สึกรัก กับความรู้สึกเหงาไม่ใช่สิ่งเดียวกัน   ดังนั้น ไม่แปลกอะไร ที่คนโสดบางคนอาจจะไม่เหงาเลย ในทางตรงกันข้าม คนมีแฟนก็อาจรู้สึกเหงาได้   ในขณะที่การมีความรัก การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคน แต่ปัจจัยหลักของความเหงาจริง ๆ ส่วนใหญ่เกิดจากคน ๆ เดียว คือตัวของเราเอง, ถ้าจะพูดให้ถูกคือความรู้สึกในใจของเรา   ในสถานการณ์เดียวกัน คนหนึ่งจึงอาจรู้สึกสงบ คนหนึ่งจึงอาจรู้สึกเหงา เพราะคนสองคนนั้นมีมุมมองและทัศนคติต่อเรื่องราวนั้นที่แตกต่างกัน   ถึงอย่างนั้น ถ้าความเหงามันยังเหงาอยู่ และการมีแฟนไม่ช่วยให้เรารู้สึกไม่เหงา ในทางตรงกันข้าม กลับอาจเหงามากขึ้น เป็นไปได้ว่า อาจมีบางอย่างที่ผิดพลาดในความสัมพันธ์   เป็นไปได้ว่า เวลาที่มีให้กันอาจไม่มากพอ เป็นไปได้ว่า ความเข้าใจที่มีให้กันอาจไม่มากพอ เป็นไปได้ว่า ทัศนคติที่มีอาจไม่ตรงกัน   แต่อย่าเพิ่งไปตีความเป็นอันขาดว่า การที่เรามีแฟนแล้วยังเหงา แปลว่า เรากับเขาไม่รักกัน บางที มันก็อาจเป็นเพียงวิถีชีวิตที่ปรับจูนยังไม่ตรงกัน   ที่สำคัญ จงอย่าลืมว่า เราไม่ได้รักใครเพื่อให้หายเหงา […]