Q :จริงไหม​ที่​คน​เรา​ส่วนใหญ่​พอ​โต​ขึ้น​เพื่อน​ที่​จริงใจ​จะ​น้อยลง?

ก่อนที่จะคิดว่า พอโตขึ้นเพื่อนที่จริงใจจะน้อยลงหรือไม่ เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก่อนครับว่า เพื่อนสมัยเด็ก กับเพื่อนที่เรามีตอนโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่มีวันเหมือนกัน   เราอย่าไปคาดหวังเลยว่า เพื่อนของเราตอนโตขึ้นมา จะเหมือนกับเพื่อนของเราตอนเป็นเด็ก เพราะเหตุปัจจัยต่างๆ มันทำให้เป็นไปไม่ได้   ในวัยเด็ก สิ่งที่สำคัญกับเราจริงๆ ก็คือเพื่อนเท่านั้น และสิ่งที่เราต้องสนใจก็มีแค่เรื่องการเรียน   ในขณะที่โตขึ้นมา มันมีอะไรมากมายหลายอย่างมากกว่านั้น เรามีงานที่ต้องรับผิดชอบ มีชีวิตคนเมืองที่ต้องแข่งขัน มีรายจ่ายและหนี้สินที่ต้องกังวล และมีครอบครัวที่ต้องดูแล   การที่จะคาดหวังจากเพื่อนที่ทำงาน เท่ากับเพื่อนสมัยเรียนเลยเป็นไปไม่ได้   ความจริงใจ ก็เป็นสิ่งที่เราวัดไม่ได้อีก การที่คนหนึ่งคนทำไม่ดีกับเราตรงๆ เขาอาจจริงใจกับเรามากกว่าที่แกล้งเข้ามาพูดดีๆ   สุดท้ายแล้วกับคำว่าเพื่อน ก่อนที่เราจะไปวัดความจริงใจของใคร เราต้องแน่ใจก่อนว่า เราได้เปิดใจให้กับเขากว้างมากพอ