หัวใจของเราไม่ใช่ถังขยะ ที่ใช้เพื่อรองรับความรู้สึกของใคร

เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ แม้บางช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียว เราก็หลบมาอยู่คนเดียวได้แค่ชั่วขณะ แต่เมื่อถึงเวลา เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบเจอกับคนอื่นๆ ผู้คนรายล้อมรอบตัวเรา มีคนมากมายหลายประเภท บางคน เขาก็มาเพื่อสร้างความชุ่มชื่นหัวใจให้กับเรา ทำให้เราพบเห็นความงดงามของโลกใบนี้ แต่งเติมโลกของเราให้น่าอยู่ แต่บางคน เขาก็เข้ามาเพื่อสร้างความหม่นหมองในใจเรา ทำให้เรารู้สึกหดหู่ และสิ้นหวัง ทำให้เรารู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเอง วิธีที่คนไม่ดี ใช้เพื่อทำลายเราได้ง่ายที่สุด คือ การใช้คำพูดแย่ๆ ของเขา ผ่านทัศนคติที่มืดบอด ฝากบาดแผลในใจเรา คนพวกนี้จะใช้คำพูดที่เขาพูดโดยไม่คิด พูดสิ่งที่ทำให้หัวใจเราเสียใจ แลกมากับความสะใจของเขา ผมจะบอกว่า หัวใจของเราไม่ใช่ถังขยะ ไม่ใช่ Recycle bin ในคอนพิวเตอร์ เปล่าเลย หัวใจของเราควรเป็นสมุดบันทึกที่เราจะใช้มันเพื่อจดจำเรื่องราวดีๆ มีแต่เรื่องราวที่แช่มชื่นเวลาที่เราคิดถึง หากเรารู้ตัวว่า ใครก็ตามที่ไม่ได้ปราถนาดีต่อเรา เข้ามาเจตนาทิ้งขยะในหัวใจเรา จงปิดหัวใจของเราต่อคนผู้นั้นเสีย และหากเราปิดไม่ทัน เผลอรับขยะนั้นเข้ามาในหัวใจ ก็จงรีบเทขยะนั้นทิ้งออกจากใจเสีย เราอาจเลือกไม่ได้ว่า จะให้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบ้าง แต่เราเลือกได้ที่จะเก็บอะไรไว้ และปล่อยอะไรไป