หัวใจของเราไม่ใช่ถังขยะ ที่ใช้เพื่อรองรับความรู้สึกของใคร

เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ แม้บางช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียว เราก็หลบมาอยู่คนเดียวได้แค่ชั่วขณะ แต่เมื่อถึงเวลา เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบเจอกับคนอื่นๆ ผู้คนรายล้อมรอบตัวเรา มีคนมากมายหลายประเภท บางคน เขาก็มาเพื่อสร้างความชุ่มชื่นหัวใจให้กับเรา ทำให้เราพบเห็นความงดงามของโลกใบนี้ แต่งเติมโลกของเราให้น่าอยู่ แต่บางคน เขาก็เข้ามาเพื่อสร้างความหม่นหมองในใจเรา ทำให้เรารู้สึกหดหู่ และสิ้นหวัง ทำให้เรารู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเอง วิธีที่คนไม่ดี ใช้เพื่อทำลายเราได้ง่ายที่สุด คือ การใช้คำพูดแย่ๆ … More